August 2022

Perang Terbesar di Zaman Nabi Muhammad

Membaca kisah para nabi memang selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi pemeluk agama Islam. Apalagi kisah dari Nabi Muhammad SAW, masa dimana beliau memperkenalkan Islam, berperang melawan kaum Quraisy yang merupakan orang-orang kafir. Adanya catatan sejarah seperti ini tentu memiliki tujuan supaya generasi muda dapat mengenal dengan baik dan mengetahui bagaimana sejarah dari nenek moyang, dalam hal ini berarti cerita para rasul Allah SWT. Sama halnya dengan kamu membaca Al-Qur’an

Sejarah Air Zam-Zam yang Penuh Hikmah

Zam-zam adalah sumur dari sebuah mata air yang berada di kawasan atau area Masjidil haram berada di sebelah tenggara dari Ka’bah dengan kedalaman. Bila berdasarkan cerita mata air zam-zam ini ditemukan oleh Siti Hajar untuk pertama kalinya ketika ia berlari sebanyak 7 Kali antara bukit Safa dan Marwah. Beliau melakukan hal tersebut atas petunjuk dari malaikat Jibril tatkala sang anak yaitu nabi Ismail menghalangi kehausan ketika mereka berada di padang