September 16, 2021

tabungan

Apakah Tabungan Syariah Bebas Riba?

Tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu negara dengan Umat Muslim terbanyak di dunia, tentu saja akan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Termasuk dalam urusan memilih bank syariah sebagai tempat unt menyimpan uang dan harta. Hal ini tidak lepas dari umat Islam yang ingin terbebas dari riba, di mana memang bank syariah adalah pilihan tepat. Tapi, apakah benar tabungan syariah bebas riba? Yuk, simak ulasannya di bawah ini.  Pengertian

zakat

Jenis-jenis Zakat dan Besarannya

Zakat adalah sebuah anjuran bagi Muslim untuk membayarkannya. Apabila Anda sudah memenuhi syarat, bahkan anjuran untuk berzakat akan menjadi wajib untuk dijalankan. Zakat ini masuk dalam Rukun Islam keempat dan merupakan cara menyucikan harta benda yang dimiliki.  Zakat memiliki arti dari segi bahasa yaitu suci, bersih, berkah, baik dan tumbuh. Apabila dirunut dari istilahnya, maka zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim dan memberikan kepada orang yang