Pengertian tahawwur

Pengertian Tahawwur dan Mengapa Sifat ini Harus Dihindari Muslimin

Pengertian Tahawwur dan Mengapa Sifat ini Harus Dihindari Muslimin

Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini telah diciptakan Allah dengan akal dan pikiran. Dengan penciptaan yang hampir sempurna itulah, manusia diharapkan dapat berakhlak mulia dibanding makhluk ciptaan Allah lainnya.  Akan tetapi, godaan syaitan yang terkutuk terkadang menjadi hambatan bagi manusia untuk tetap berada di jalan-Nya. Pada akhirnya sifat-sifat yang buruk mudah bersarang di hati dan jiwa setiap insan. Manusia memang tempatnya salah dan khilaf. Namun sudah sepatutnya kita