zakat

zakat

Jenis-jenis Zakat dan Besarannya

Zakat adalah sebuah anjuran bagi Muslim untuk membayarkannya. Apabila Anda sudah memenuhi syarat, bahkan anjuran untuk berzakat akan menjadi wajib untuk dijalankan. Zakat ini masuk dalam Rukun Islam keempat dan merupakan cara menyucikan harta benda yang dimiliki.  Zakat memiliki arti dari segi bahasa yaitu suci, bersih, berkah, baik dan tumbuh. Apabila dirunut dari istilahnya, maka zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seorang Muslim dan memberikan kepada orang yang